Här finns kontaktuppgifter till de som sitter i vår styrelse.

Ordförande

Sally Remmert
0142-700 49
[email protected]

Kassör

Leif Andersson
0142-406 05

Vice Ordförande

Leif Linder
070-6099686

Register, hemsida och sekreterare

Andreas Johansson
070-3135222
[email protected]

Badansvarig och badledare

Britt-Marie Andersson
0142-263 57

Badledare

Annelie Hultner
0142-406 63

Marianne Andersson
0142-406 05