Här finns kontaktuppgifter till de som sitter i vår styrelse.

[email protected]

Badansvarig, badledare och Vice Ordförande

Britt-Marie Andersson
070-6250144

Kassör

Leif Andersson
0142-406 05

Register, hemsida och sekreterare

Andreas Johansson
070-3135222

Badledare

Annelie Hultner
0142-406 63

Marianne Andersson
0142-406 05

Ersättare i styrelsen

Leif Linder
070-6099686